domingo, 16 de abril de 2023

Faladoiros sobre Igualdade e Bo Trato

 

No mes de marzo, iniciáronse no noso centro, os Faladoiros sobre Igualdade e Bo Trato. Esta proposta, impulsada polo EDLG, persegue “traballar, dende o galego, a coeducación emocional dende a perspectiva de xénero para que o alumnado acade un desenvolvemento integral e equilibrado”. O Consello Escolar do centro, que tamén participa, conta cunha persoa encargada de impulsar as medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Estes faladoiros presentáronse no mes de febreiro e desenvolveranse ata o mes de maio. Neles participan alumnos e alumnas de  4º 5º e 6º, en dous grupos diferenciados debido ao alto grao de interese que despertaron: un grupo de 4º e outro de 5º e 6º.

Traballamos conceptos básicos: igualdade, solidariedade, participación, compromiso, empatía, asertividade... Achegámonos aos dereitos e deberes establecidos na nosa sociedade e, a través de distintas propostas e xogos, impulsamos diferentes destrezas e actitudes: comunicación construtiva, negociación e consenso, respecto aos/ás demais, comportamento empático...

Ademais da alta participación, tendo en conta que se leva a cabo fóra do horario escolar, hai que destacar, ata o de agora, a excelente actitude amosada e a importancia que, para este alumnado, ten a amizade e as emocións na regulación social.

Para desenvolver esta proposta contamos coa axuda da alumna de 4º do Grao en Educación Infantil da USC, Lara Timiraos. 


Presentación dos obradoiros sobre Igualdade e Bo Trato

Ningún comentario:

Publicar un comentario